Създай своя ясна визия и организиран план за живота си напред.

Работи по важните за теб цели и идеи с повече увереност и удоволствие заедно с нас! :)

Ако усещате, че често се чудите за неща като:

 • „Как да организирам по-добре живота си и всичко, което искам да правя?“
 • „Как да имам повече яснота какво точно да правя занапред?“
 • „От къде да започна с всичко това?“
 • „Как да направя нещата по лесен и приятен начин за мен?“
 • „Как да съм по-уверен и постоянен в нещата, които искам да правя?“
 • „Как да бъда наистина дългосрочно ангажиран с целите си?“
 • Коя е най-добрата следваща крачка за мен занапред?“

… значи може би ви е време да си създадете ясна визия за живота напред и прост план, който да ви помага да изпълнявате тази визия по лек и приятен начин лично за вас.

Не следващия месец. Не следващата седмица.

А днес. Сега.

 

Когато нямаме ясна визия и план занапред, мозъкът ни автоматично запълва тази неяснота с обърканост и страх. По този начин може да мине много време, а ние само да се чувтсваме сковани и да се чудим какво, как и кога да правим, никога не започвайки или не финализирайки нещо важно за нас.

От друга страна, когато си създадем ясна визия и конкретен план занапред, мозъкът ни вече не цикли в обърканост и ежедневно „ден за ден“ мислене, защото ние съзнателно му задаваме ясен план занапред, и тогава той вече има възможност да насочи капацитета си и да започне да мисли в наистина градивна за нас посока.

А когато тази визия и план са създадени автентично за теб – тогава те се усещат наистина добре за теб и така осезаемо можеш да се наслаждаваш на процеса на изпълнение, въпреки трудните моменти, несигурностите и дискомфорта, които възникват по пътя на всеки от нас.

Та, как създаваш ясна, автентична и подравнена за теб визия и план?

Може да прочетеш някоя книга. Да слушаш подкаст. Да следваш различни хора във Фейсбук и Инстаграм.

Дори може да се запишеш за уебинар, който обещава да ти даде „тайните“ за успешно реализиране на цели.

Но какво ако тези тайни не са твоите тайни?

Какво ако процеса на изпълнение всъщност се окаже неприятен лично за теб?

Какво ако зациклиш върху нещо, което те кара да се чувстваш скован и не знаеш как да продължиш?

Какво ако си създадеш визия, но после просто я зарежеш?

Как правиш така, че не само да оставаш ангажиран дългосрочно с визията и целите си, но реално да се наслаждаваш на процеса на изпълнението им?

Това е, което правим в Alive Мастърмайнд®️ – създаваш си ясна, автентична визия занапред, прост план, който е подравнен и работи лично за теб, и получаваш само най-важното знание и подкрепа, за да оставаш фокусиран и ангажиран с визията и целите си дългосрочно. Накратко – преминаваш от обърканост и чудене към яснота и прост план занапред, които се усещат приятно и работят лично за теб.

Alive Мастърмайнд®️ е място, в което съзнателно спираме да търсим или откриваме себе си и започваме да СЪЗДАВАМЕ СЕБЕ СИ и живота си. Съзнателно избираме да не сме дефинирани от миналото си и се отваряме за възможността и вдъхновението да създаваме БЪДЕЩЕТО СИ.

 

Хората имаме вградена нужда за израстване, изява и създаване. И начинът да израстваме по истински приятен и вълнуващ начин в живота си е като си поставяме автентични цели и действаме по реализирането им. Целта не е да имаш просто „успешен“ живот. Целта е да имаш живот, който да се усеща наистина приятно и вдъхновяващ лично за теб, независимо как изглежда той за останалия свят. И аз не искам да бъда просто твой ментор, а искам да бъда твой партньор в създаването и изпълнението на твоята автентична визия и цели.

Създай своя ясна визия и организиран план за живота си напред.

Работи по важните за теб цели и идеи с повече увереност и удоволствие заедно с нас! :)

Ако усещате, че често се чудите за неща като:

 • „Как да организирам по-добре живота си и всичко, което искам да правя?“
 • „Как да имам повече яснота какво точно да правя занапред?“
 • „От къде да започна с всичко това?“
 • „Как да направя нещата по лесен и приятен начин за мен?“
 • „Как да съм по-уверен и постоянен в нещата, които искам да правя?“
 • „Как да бъда наистина дългосрочно ангажиран с целите си?“
 • Коя е най-добрата следваща крачка за мен занапред?“

… значи може би ви е време да си създадете ясна визия за живота напред и прост план, който да ви помага да изпълнявате тази визия по лек и приятен начин лично за вас.

Не следващия месец. Не следващата седмица.

А днес. Сега.

 

Когато нямаме ясна визия и план занапред, мозъкът ни автоматично запълва тази неяснота с обърканост и страх. По този начин може да мине много време, а ние само да се чувтсваме сковани и да се чудим какво, как и кога да правим, никога не започвайки или не финализирайки нещо важно за нас.

От друга страна, когато си създадем ясна визия и конкретен план занапред, мозъкът ни вече не цикли в обърканост и ежедневно „ден за ден“ мислене, защото ние съзнателно му задаваме ясен план занапред, и тогава той вече има възможност да насочи капацитета си и да започне да мисли в наистина градивна за нас посока.

А когато тази визия и план са създадени автентично за теб – тогава те се усещат наистина добре за теб и така осезаемо можеш да се наслаждаваш на процеса на изпълнение, въпреки трудните моменти, несигурностите и дискомфорта, които възникват по пътя на всеки от нас.

Та, как създаваш ясна, автентична и подравнена за теб визия и план?

Може да прочетеш някоя книга. Да слушаш подкаст. Да следваш различни хора във Фейсбук и Инстаграм.

Дори може да се запишеш за уебинар, който обещава да ти даде „тайните“ за успешно реализиране на цели.

Но какво ако тези тайни не са твоите тайни?

Какво ако процеса на изпълнение всъщност се окаже неприятен лично за теб?

Какво ако зациклиш върху нещо, което те кара да се чувстваш скован и не знаеш как да продължиш?

Какво ако си създадеш визия, но после просто я зарежеш?

Как правиш така, че не само да оставаш ангажиран дългосрочно с визията и целите си, но реално да се наслаждаваш на процеса на изпълнението им?

Това е, което правим в Alive Мастърмайнд®️ – създаваш си ясна, автентична визия занапред, прост план, който е подравнен и работи лично за теб, и получаваш само най-важното знание и подкрепа, за да оставаш фокусиран и ангажиран с визията и целите си дългосрочно. Накратко – преминаваш от обърканост и чудене към яснота и прост план занапред, които се усещат приятно и работят лично за теб.

Alive Мастърмайнд®️ е място, в което съзнателно спираме да търсим или откриваме себе си и започваме да СЪЗДАВАМЕ СЕБЕ СИ и живота си. Съзнателно избираме да не сме дефинирани от миналото си и се отваряме за възможността и вдъхновението да създаваме БЪДЕЩЕТО СИ.

 

Хората имаме вградена нужда за израстване, изява и създаване. И начинът да израстваме по истински приятен и вълнуващ начин в живота си е като си поставяме автентични цели и действаме по реализирането им. Целта не е да имаш просто „успешен“ живот. Целта е да имаш живот, който да се усеща наистина приятно и вдъхновяващ лично за теб, независимо как изглежда той за останалия свят. И аз не искам да бъда просто твой ментор, а искам да бъда твой партньор в създаването и изпълнението на твоята автентична визия и цели.

Насоките, по които работим в Alive Мастърмайнд®️ са:

 

1. Определяне на личните ни ценности. Преди започване всеки идентифицира своите най-важни ценности, които след това ни служат като основа върху която да изпълняваме визията, целите и идеите си. По този начин може да сме сигурни, че това, което правим и хората, с които се свързваме ще са наистина подравнени, автентични и развиващи за нас.

 

2. Създаване на ясна лична визия занапред. За създаването и изпълнението на визията ни използваме процес от три стъпки:

 • Яснота.
 • План.
 • Ангажираност (начин на мислене).

В рамките на два месеца може да имате своя ясна визия занапред и от там насетне да работите по изпълнение на целите си с подкрепата на мен и групата ни. :) На всеки 3 месеца правим ревизия на визията си, което ни помага да си създаваме все повече яснота и ангажираност занапред, и заедно с това ни помага да правим съзнателни промени, когато усетим, че имаме нужда от това.

 

3. Работа по най-важните насоки и полезни навици свързани с:

 • Физиология.
 • Психология.
 • Среда.
 • Финанси.
 • Реализиране на идеи за хората, които имат идеи и искат да ги реализират.

Това са най-важните насоки, които ни помагат да поддържаме себе си стабилни, фокусирани и в добро състояние за изпълнение на визията и важните за нас цели и идеи. Всеки може да избере ако иска да наблегне на някоя от тези насоки, като целта е съзнателно да изградим и поддържаме външна и вътрешна среда, която ни подпомага да реализираме важните за нас цели и идеи с повече увереност и удоволствие по пътя си напред. :)

Насоките, по които работим в Alive Мастърмайнд®️ са:

 

1. Определяне на личните ни ценности. Преди започване всеки идентифицира своите най-важни ценности, които след това ни служат като основа върху която да изпълняваме визията, целите и идеите си. По този начин може да сме сигурни, че това, което правим и хората, с които се свързваме ще са наистина подравнени, автентични и развиващи за нас.

 

2. Създаване на ясна лична визия занапред. За създаването и изпълнението на визията ни използваме процес от три стъпки:

 • Яснота.
 • План.
 • Ангажираност (начин на мислене).

В рамките на два месеца може да имате своя ясна визия занапред и от там насетне да работите по изпълнение на целите си с подкрепата на мен и групата ни. :) На всеки 3 месеца правим ревизия на визията си, което ни помага да си създаваме все повече яснота и ангажираност занапред, и заедно с това ни помага да правим съзнателни промени, когато усетим, че имаме нужда от това.

 

3. Работа по най-важните насоки и полезни навици свързани с:

 • Физиология.
 • Психология.
 • Среда.
 • Финанси.
 • Реализиране на идеи за хората, които имат идеи и искат да ги реализират.

Това са най-важните насоки, които ни помагат да поддържаме себе си стабилни, фокусирани и в добро състояние за изпълнение на визията и важните за нас цели и идеи. Всеки може да избере ако иска да наблегне на някоя от тези насоки, като целта е съзнателно да изградим и поддържаме външна и вътрешна среда, която ни подпомага да реализираме важните за нас цели и идеи с повече увереност и удоволствие по пътя си напред. :)

Как се провежда Alive Мастърмайнд ®️

 

✔️ Изцяло он-лайн! Може да се включите от всякъде и да работите по визията, целите и идеите си със свое собствено темпо.

✔️ Седмични он-лайн срещи на живо в zoom! Срещите се провеждат всеки вторник от 18:30ч. и са с продължителност около 1.5 до 2 часа. По време на онлайн zoom срещите разглеждаме последователно темите на обучението и отделяме време за въпросите, които възникват за вас при изпълнение на стъпките и целите, по които работите в момента.

✔️ Записи от всички срещи, в случай че не може да участвате на живо. :) Ако не може да се включите на живо, може да гледате всяка среща на запис и да минавате заедно с нас по стъпките в обучението, независимо дали сте на линия за срещите във вторник или не.

✔️ Един структуриран ексел файл. Всичко от, което имаш нужда, за да създадеш и следиш изпълнението на своята визия, цели, седмични задачи, бюджет и др. е събрано само на едно място! Използването на файла служи, за да изкараме всичко от главата си и да го опишем в структуриран вид, което ни помага да го видим по-ясно острани и така да взимаме много по-съзнателни и развиващи решения за себе си. Това е създаден от мен инструмент, който използвам от над 10 години и е едно от най-ценните неща, което хората получават при работата си с мен. Който има желание може да качи този ексел файл в Google Drive и да си го достъпва от всякъде.

✔️ Един структуриран процес на работа. Процесът, по който работим за създаване и изпълнение на нашата визия, цели и идеи включва само три стъпки – яснота, план, ангажираност. Процесът е фокусиран върху това да ви помогне да дефинирате кое е наистина важно лично за вас и да ви поддържа подравнени към най-важното. От там насетне идеята не е да учим повече, а да вярваме в себе си и във визията си повече. И да действаме с повече фокус, увереност и постоянство по това, което е наистина важно за нас.

✔️ ФБ групаИмаме ФБ група, в която всеки може да задава допълнителни въпроси, които му възникват извън онлайн срещите ни и да получи насоки за себе. :)

 

Може да се включиш и останеш в Alive Мастърмайнд ®️ колкото време поискаш, но моята препоръка е да изкараш поне 12 месеца в Мастърмайнда, защото по този начин наистина ще може да усетиш осезаемо ефекта от начина на мислене и последователност в действията, които упражняваме.

 

Всяка седмица правим по една малка стъпка напред.

И след всяка среща имаш все повече яснота и вдъхновение да направиш следващата си автентична крачка напред.

Как се провежда Alive Мастърмайнд ®️

 

✔️ Изцяло он-лайн! Може да се включите от всякъде и да работите по визията, целите и идеите си със свое собствено темпо.

✔️ Седмични он-лайн срещи на живо в zoom! Срещите се провеждат всеки вторник от 18:30ч. и са с продължителност около 1.5 до 2 часа. По време на онлайн zoom срещите разглеждаме последователно темите на обучението и отделяме време за въпросите, които възникват за вас при изпълнение на стъпките и целите, по които работите в момента.

✔️ Записи от всички срещи, в случай че не може да участвате на живо. :) Ако не може да се включите на живо, може да гледате всяка среща на запис и да минавате заедно с нас по стъпките в обучението, независимо дали сте на линия за срещите във вторник или не.

✔️ Един структуриран ексел файл. Всичко от, което имаш нужда, за да създадеш и следиш изпълнението на своята визия, цели, седмични задачи, бюджет и др. е събрано само на едно място! Използването на файла служи, за да изкараме всичко от главата си и да го опишем в структуриран вид, което ни помага да го видим по-ясно острани и така да взимаме много по-съзнателни и развиващи решения за себе си. Това е създаден от мен инструмент, който използвам от над 10 години и е едно от най-ценните неща, което хората получават при работата си с мен. Който има желание може да качи този ексел файл в Google Drive и да си го достъпва от всякъде.

✔️ Един структуриран процес на работа. Процесът, по който работим за създаване и изпълнение на нашата визия, цели и идеи включва само три стъпки – яснота, план, ангажираност. Процесът е фокусиран върху това да ви помогне да дефинирате кое е наистина важно лично за вас и да ви поддържа подравнени към най-важното. От там насетне идеята не е да учим повече, а да вярваме в себе си и във визията си повече. И да действаме с повече фокус, увереност и постоянство по това, което е наистина важно за нас.

✔️ ФБ групаИмаме ФБ група, в която всеки може да задава допълнителни въпроси, които му възникват извън онлайн срещите ни и да получи насоки за себе. :)

 

Може да се включиш и останеш в Alive Мастърмайнд ®️ колкото време поискаш, но моята препоръка е да изкараш поне 12 месеца в Мастърмайнда, защото по този начин наистина ще може да усетиш осезаемо ефекта от начина на мислене и последователност в действията, които упражняваме.

 

Всяка седмица правим по една малка стъпка напред.

И след всяка среща имаш все повече яснота и вдъхновение да направиш следващата си автентична крачка напред.

„Вместо да планирате следващата си отпуска, по-добре си планирайте живот, от който не искате да избягате.“
~ Сет Годин

Може да се включиш в Alive Мастърмайнд ®️ като заплатиш чрез карта, по банков път, на каса на EasyPay или чрез Epay.

Регистрация чрез дебитна/кредитна карта:

Регистрация за един месец в Alive®️

 • 4 онлайн срещи на месец с преминаване по темите на обучението (всеки вторник).
 • Време за отговори на възникналите за вас въпроси по време на всяка среща и възможност да учите от въпросите и ситуациите на останалите хора в групата.
 • Видео запис от всяка среща, така че да може да я гледаш в удобно за теб време ако не участваш на живо.
 • Една опростена таблица, в която може да организирате всичко, от което имате нужда, за да създадете своята ясна визия и фокусиран план занапред.
 • Достъп до ФБ група за допълнителна подкрепа от нас и за връзка с хора, които също искат да работят по-съзнателно и целенасочено по целите и идеите си, и работят по същия процес както теб.
 • 10 дневен безплатен тестови период.
 • Автоматично подновяване за следващия месец, което може да прекратите по всяко време. :)

 

Цена: 57лв. на месец

Регистрация за една година в Alive®️

 • 4 онлайн срещи на месец с преминаване по темите на обучението (всеки вторник).
 • Време за отговори на възникналите за вас въпроси по време на всяка среща и възможност да учиш от въпросите и ситуациите на останалите хора в групата.
 • Видео запис от всяка среща, така че да можеш да я гледаш в удобно за теб време ако не можеш да участваш на живо.
 • Една опростена таблица, в която може да организираш всичко, от което имаш нужда, за да създадеш своята ясна визия и фокусиран план занапред.
 • Достъп до ФБ група за допълнителна подкрепа от нас и за връзка с хора, които също искат да работят по-съзнателно и целенасочено по целите и идеите си, и работят по същия процес както теб.
 • ТРИ безплатни месеца!
 • 10 дневен безплатен тестови период.
 • Еднократно плащане

Цена: 520лв. за една година

Ако искате да се включите и заплатите чрез банков превод, на каса на Easypay или чрез Epay: 

✔️ може да преведете сумата от 57лв. за един месец или 520лв. за една година към IBAN: BG16ESPY40040044709484, Алефия ЕООД. След това ни пишете на info@venetadimitrova.com с приложено платежно, за да ви изпратим данни за достъп и информация за започване. :)

 

Ако искате да се включите заедно с вашия партньор, близък роднина или приятел, може да използвате – 40% намалена цена за втория човек:

✔️ може да преведете сумата от 90лв. за един месец или 1040лв. за цяла година участие в Alive Мастърмайнд®️ към IBAN: BG16ESPY40040044709484, Алефия ЕООД. След това ни пишете на info@venetadimitrova.com с приложено платежно и имейли на двамата човека, за да ви изпратим данни за достъп и информация за започване. :)

*Намалението за втори човек не важи по време на промоционален период или за участие в малка група.

 

 • Alive Мастърмайнд ®️ включва 10 дни безплатен пробен период, в който ако обучението не ти допадне, може да се отпишеш, а ние без никакви въпроси веднага ще ти върнем парите. Ако пък ти хареса – тези 10 дни остават безплатни и тестови за всеки следващ месец за теб. :)
 • Плащането е осигурено чрез https протокол, което гарантира сигурността на твоите данни и плащания!

Опциите за включване в Alive Мастърмайнд®️ са:

 

✔️ Участие месец за месец в Alive®️, което включва:

 • 4 онлайн срещи на месец с преминаване по темите на обучението (всеки вторник от 18:30ч).
 • Време за отговори на възникналите за вас въпроси по време на всяка среща и възможност да учиш от въпросите и ситуациите на останалите хора в групата.
 • Видео запис от всяка среща, така че да може да я гледаш в удобно за теб време ако не можеш да участваш на живо.
 • Една опростена таблица, в която може да организираш всичко, от което имаш нужда, за да създадеш своята ясна визия и фокусиран план занапред.
 • Достъп до ФБ група за допълнителна подкрепа от нас и за връзка с хора, които също искат да работят по-съзнателно и целенасочено по целите и идеите си, и работят по същия процес както теб.
 • 10 дневен безплатен тестови период.
 • Автоматично подновяване за следващия месец, което може да прекратиш по всяко време. :)
 • Цена: 57лв. на месец.

 

 ✔️ Участие за една година в Alive®️, което включва:

 • 4 онлайн срещи на месец с преминаване по темите на обучението (всеки вторник от 18:30ч).
 • Време за отговори на възникналите за вас въпроси по време на всяка среща и възможност да учиш от въпросите и ситуациите на останалите хора в групата.
 • Видео запис от всяка среща, така че да можеш да я гледаш в удобно за теб време ако не можеш да участваш на живо.
 • Една опростена таблица, в която може да организираш всичко, от което имаш нужда, за да създадеш своята ясна визия и фокусиран план занапред.
 • Достъп до ФБ група за допълнителна подкрепа от нас и за връзка с хора, които също искат да работят по-съзнателно и целенасочено по целите и идеите си, и работят по същия процес както теб.
 • ТРИ безплатни месеца!
 • 10 дневен безплатен тестови период.
 • Еднократно плащане.
 • Цена 520лв. за една година.
.

Може да се включиш в Alive Мастърмайнд ®️ като заплатиш чрез карта, по банков път, на каса на EasyPay или чрез Epay.

Регистрация чрез дебитна/кредитна карта:

Регистрация за един месец в Alive®️

 • 4 онлайн срещи на месец с преминаване по темите на обучението (всеки вторник).
 • Време за отговори на възникналите за вас въпроси по време на всяка среща и възможност да учите от въпросите и ситуациите на останалите хора в групата.
 • Видео запис от всяка среща, така че да може да я гледаш в удобно за теб време ако не участваш на живо.
 • Една опростена таблица, в която може да организирате всичко, от което имате нужда, за да създадете своята ясна визия и фокусиран план занапред.
 • Достъп до ФБ група за допълнителна подкрепа от нас и за връзка с хора, които също искат да работят по-съзнателно и целенасочено по целите и идеите си, и работят по същия процес както теб.
 • 10 дневен безплатен тестови период.
 • Автоматично подновяване за следващия месец, което може да прекратите по всяко време. :)

 

Цена: 57лв. на месец

Регистрация за една година в Alive®️

 • 4 онлайн срещи на месец с преминаване по темите на обучението (всеки вторник).
 • Време за отговори на възникналите за вас въпроси по време на всяка среща и възможност да учиш от въпросите и ситуациите на останалите хора в групата.
 • Видео запис от всяка среща, така че да можеш да я гледаш в удобно за теб време ако не можеш да участваш на живо.
 • Една опростена таблица, в която може да организираш всичко, от което имаш нужда, за да създадеш своята ясна визия и фокусиран план занапред.
 • Достъп до ФБ група за допълнителна подкрепа от нас и за връзка с хора, които също искат да работят по-съзнателно и целенасочено по целите и идеите си, и работят по същия процес както теб.
 • ТРИ безплатни месеца!
 • 10 дневен безплатен тестови период.
 • Еднократно плащане

Цена: 520лв. за една година

Ако искате да се включите и заплатите чрез банков превод, на каса на Easypay или чрез Epay: 

✔️ може да преведете сумата от 57лв. за един месец или 520лв. за една година към IBAN: BG16ESPY40040044709484, Алефия ЕООД. След това ни пишете на info@venetadimitrova.com с приложено платежно, за да ви изпратим данни за достъп и информация за започване. :)

 

Ако искате да се включите заедно с вашия партньор, близък роднина или приятел, може да използвате – 40% намалена цена за втория човек:

✔️ може да преведете сумата от 90лв. за един месец или 1040лв. за цяла година участие в Alive Мастърмайнд®️ към IBAN: BG16ESPY40040044709484, Алефия ЕООД. След това ни пишете на info@venetadimitrova.com с приложено платежно и имейли на двамата човека, за да ви изпратим данни за достъп и информация за започване. :)

*Намалението за втори човек не важи по време на промоционален период или за участие в малка група.

 

 • Alive Мастърмайнд ®️ включва 10 дни безплатен пробен период, в който ако обучението не ти допадне, може да се отпишеш, а ние без никакви въпроси веднага ще ти върнем парите. Ако пък ти хареса – тези 10 дни остават безплатни и тестови за всеки следващ месец за теб. :)
 • Плащането е осигурено чрез https протокол, което гарантира сигурността на твоите данни и плащания!

Резултатите, които може да очакваш от участието си в Alive Мастърмайнд ®️ са:

 

✔️  да разбереш своите най-силни лични ценности и да знаеш как да ги използваш, за да разпознаваш целите, хората и проектите, които ще ти донесат най-силно вътрешно удовлетворение лично за теб. Когато базираме целите, взаимоотношнията и работата си на база на своите ценности, на нас не ни трябва някой друг да ни мотивира да действаме по тях. Ние сме вътрешно подтиквани и вдъхновени да го правим, защото се усещаме силно свързани с тях. И защото усещаме, че това са нещата, които имат истински смисъл за нас да правим.

✔️ да имаш наистина ясна визия за живота си напред, което да ти създава не само усещане за смисъл и посока в живота, но и усещане за спокойствие, че знаеш какво правиш и накъде вървиш.

✔️ да имаш ясен и прост план за реализиране на целите си, който се усеща подравнен, лек и приятен лично за теб и да може да се наслъждаваш на процеса, а не да се чувстваш неприятно само, когато си помислиш за него. Твоят план може да изглежда тотално различно от всичко, което си виждал до сега и това е изцяло Ок. Ако се усеща приятно за теб и е създаден стратегически – най-вероятно това е процесът, който ще работи най-добре лично за теб!

✔️ да знаеш кога и върху какво точно да се фокусираш, вместо несъзнателно да се разпиляваш и скачаш в хиляди посоки, което винаги ни оставя хаотични, объркани и стресирани.

✔️ да знаеш кое е наистина важно за теб и да можеш да игнорираш всичко останало с удоволствие, а не с усещането, че изпускаш нещо.

✔️ да изградиш силен и стабилен начин на мислене, който ти помага да изпълняваш целите си с повече стабилност и лекота независимо от обстоятелствата, защото това, което с вас искаме не е „лесен“ живот, а живеене на живота с повече лекота. По този начин можем винаги да продължаваме напред, независимо от разочарованията, проблемите и вътрешните турболентности, които се случват по пътя на всеки от нас (и са всъщност Ок да се случват).

✔️ да бъдеш уверен и ангажиран с целите си дългосрочно, без спираш, да започваш отначало, да се обезкуражаваш или разочароваш по пътя си.

✔️  да имаш по-добра съзнателност за себе си и за това, което искаш, за да можеш да правиш подравнени и надграждащи избори, а не постоянно да се чудиш каво да избереш или да правиш компулсивни и хаотични избори.

✔️ да изградиш по-задълбочено разбиране и полезни навици свързани с физиология, психология, среда и финанси с цел да се чувстваш по-стабилен в ежедневието си и така да изпълняваш целите и идеите си с повече фокус и лекота.

 

Alive Мастърмайнд®️ е за хора, които нямат ясна визия и план занапред, и искат да си създадат такива и също така е за хора, които имат някаква визия занапред, но искат да се организират по-добре, защото се чувстват хаотични, разпиляни, без реално надграждане и без добри резултати.

Дали имаш ясна визия за живота си напред и действаш по нея или не определя дали животът ще се случва съзнателно за теб или ще минава като просто случайно хрумване. Няма правилен или грешен път. Както винаги – изборът е в теб. Но ако избереш да вървиш напред в живота си с ясно намерение – ще се радвам да бъда твой партньор в изпълнението на твоите автентични цели и идеи. :)

 

Ние всички знаем, че е добре да организираме живота си и да имаме план занапред, но е твърде лесно да го отложим, нали?

 • „В момента нещата вървят Ок, не е нужно да мисля занапред.“
 • „Ще го направя по-натам, когато имам повече време.“
 • „Омръзнало ми е да мисля занапред, бъдещето е непредвидимо и няма смисъл, вече съм опитал.“
 • „Аз не съм от планиращите. Нещата ще се нагодят някак си.“
 • „Не знам как да организирам всичко, което е в главата ми, изобщо няма смисъл да започвам.“

Много хора си разказват подобни рационализации, без да забележат колко много време минава с тях. Реално, времето ти така или иначе ще мине и е по-добре да го използаш да работиш съзнателно и целенасочено по нещата, които са наистина важни за теб, вместо да се убеждаваш, че това няма значение за теб.

 

Никой никога не може да ти даде гаранция, че ще постигнеш всичко, което искаш, бързо и на 100% (макар че някои хора умело използват маркетинг стратегии, с които обещават и гарантират това). Но по-добре да живеем живота си с вяра, че можем да имаме това, което искаме и с ясен план да го направим, отколкото да живеем в чудене, обърканост и без поне да опитваме да правим това, което знаем, че искаме да правим. Това, което мога да обещая е, че в Alive Мастърмайнд®️ ще имаш яснота и план занапред, които да пасват лично за теб и ще тренираш да действаш по целите си с повече увереност, удоволствие и ангажиранност. А по „случайност“, това е начинът, който обикновено ни помага да постигаме тези цели много по-лесно и бързо. :)

 

Коя съм аз?

Казвам се Венета Димитрова и вярвам, че Alive Мастърмайнд®️ е изключително добра система за създаване и изпълнение на визия, цели и идеи, не само защото използвам успешно този процес от над 10 години, но и защото през това време той е бил постоянно подобряван на база на обратната връзка от хиляди хора, с които съм работила до сега.

В сферата на личностното развитие има вярването, че постоянно трябва да учим и правим нещо ново, за да напредваме в живота си. И наистина ученето на нещо ново създава вдъхновение и „аха“ моменти (което се усеща приятно на момента), но дългосрочно това ни прави объркани, изморени и без добри резултати. Това е така, защото когато сме заети да скачаме от едно ново нещо на друго, ние реално нямаме една обща, кохерентна лична визия и ясен план за себе си, към които да насочим умът и енергията си. Не ме разбирайте погрешно – ученето на нещо ново е чудесно и аз го правя постоянно, но то следва да обогатява личната ти визия, а не незабелязано да те отклонява от нея или да те прави объркан по пътя ти напред.

Моята цел в Alive Мастърмайнд®️ не е да давам все нови и нови неща. Моята цел е да предложа една единствена стратегия, която всеки може да напасне за себе си, и така да създава напредък, който е обмислен и стратегически. Този Мастърмайнд е специално създаден с идеята да учим по-малко и да тренираме да вярваме в себе си повече, за да предпиремаме по-смели и подравнени действия.

 

Повечето хора и програми или се фокусират само върху „енергийна работа“ без никава ясна стратегия, или се фоксурат само върху стратегията и стъпките, които „трябва“ да следваме, за да имаме това, което искаме. Но често това не са „нашите“ стъпки и нямаме насока как да ги напаснем за себе си. Затова рано или късно те започват да се усещат трудни, и ние се отказваме. Не случайно е толкова нашумяла статистиката колко малко хора реално преминават цялостно през дадено обучение. Причината е, че всяка стратегия следва да бъде подравнена лично за теб и заедно с това да изгражда наистина добър начин на мислене, който да ни поддържа ангажирани към нашите цели дългосрочно. Защото постигането на цели е 20% стратегия и 80% начин на мислене. Затова и в Alive Мастърмайнд®️ освен максимално опростена стратегия имаме и голям фокус към изграждане на силен начина ни на мислене, който да ни помага да оставаме ангажирани дългосрочно с целите си независимо от обстоятелствата.

 

Аз не само съм добра в създаването на автентична стратегия, но и имам наистина добра съзнателност, с която мога да забележа и предам най-ценните начини на мислене, които ни помагат в изпълнението на тази стратегия. Затова и съм уверена, че аз съм един от най-добрите хора, с който може да работите по създаване и изпълнението на вашата лична визия и цели! И определено нямам търпение да бъда партньор в изпълнението на важните лично за теб стъпки напред. Личностното развитие винаги е било (и ще бъде) в това да си поставяме лични смели цели и да ги изпълняваме, а не просто да учим нови и нови неща. :)

За тези, които не ме познават до сега – през последните 10 години, използвайки стъпките, по които работим в Alive Мастърмайнд®️ създадох цялостната Програма за изграждане на полезни навици, курс по Минимализъм и опростяване на ежедневието, и курс по Съзнателност, които за това време вече са използвани от хиляди хора. Повече за мен и личната ми история може да прочетете в личният ми блог. :)

 

Ние всички знаем, че е добре да организираме живота си и да имаме план занапред, но е твърде лесно да го отложим, нали?

 • „В момента нещата вървят Ок, не е нужно да мисля занапред.“
 • „Ще го направя по-натам, когато имам повече време.“
 • „Омръзнало ми е да мисля занапред, бъдещето е непредвидимо и няма смисъл, вече съм опитал.“
 • „Аз не съм от планиращите. Нещата ще се нагодят някак си.“
 • „Не знам как да организирам всичко, което е в главата ми, изобщо няма смисъл да започвам.“

Много хора си разказват подобни рационализации, без да забележат колко много време минава с тях. Реално, времето ти така или иначе ще мине и е по-добре да го използаш да работиш съзнателно и целенасочено по нещата, които са наистина важни за теб, вместо да се убеждаваш, че това няма значение за теб.

 

Никой никога не може да ти даде гаранция, че ще постигнеш всичко, което искаш, бързо и на 100% (макар че някои хора умело използват маркетинг стратегии, с които обещават и гарантират това). Но по-добре да живеем живота си с вяра, че можем да имаме това, което искаме и с ясен план да го направим, отколкото да живеем в чудене, обърканост и без поне да опитваме да правим това, което знаем, че искаме да правим. Това, което мога да обещая е, че в Alive Мастърмайнд®️ ще имаш яснота и план занапред, които да пасват лично за теб и ще тренираш да действаш по целите си с повече увереност, удоволствие и ангажиранност. А по „случайност“, това е начинът, който обикновено ни помага да постигаме тези цели много по-лесно и бързо. :)

 

Коя съм аз?

Казвам се Венета Димитрова и вярвам, че Alive Мастърмайнд®️ е изключително добра система за създаване и изпълнение на визия, цели и идеи, не само защото използвам успешно този процес от над 10 години, но и защото през това време той е бил постоянно подобряван на база на обратната връзка от хиляди хора, с които съм работила до сега.

В сферата на личностното развитие има вярването, че постоянно трябва да учим и правим нещо ново, за да напредваме в живота си. И наистина ученето на нещо ново създава вдъхновение и „аха“ моменти (което се усеща приятно на момента), но дългосрочно това ни прави объркани, изморени и без добри резултати. Това е така, защото когато сме заети да скачаме от едно ново нещо на друго, ние реално нямаме една обща, кохерентна лична визия и ясен план за себе си, към които да насочим умът и енергията си. Не ме разбирайте погрешно – ученето на нещо ново е чудесно и аз го правя постоянно, но то следва да обогатява личната ти визия, а не незабелязано да те отклонява от нея или да те прави объркан по пътя ти напред.

Моята цел в Alive Мастърмайнд®️ не е да давам все нови и нови неща. Моята цел е да предложа една единствена стратегия, която всеки може да напасне за себе си, и така да създава напредък, който е обмислен и стратегически. Този Мастърмайнд е специално създаден с идеята да учим по-малко и да тренираме да вярваме в себе си повече, за да предпиремаме по-смели и подравнени действия.

 

Повечето хора и програми или се фокусират само върху „енергийна работа“ без никава ясна стратегия, или се фоксурат само върху стратегията и стъпките, които „трябва“ да следваме, за да имаме това, което искаме. Но често това не са „нашите“ стъпки и нямаме насока как да ги напаснем за себе си. Затова рано или късно те започват да се усещат трудни, и ние се отказваме. Не случайно е толкова нашумяла статистиката колко малко хора реално преминават цялостно през дадено обучение. Причината е, че всяка стратегия следва да бъде подравнена лично за теб и заедно с това да изгражда наистина добър начин на мислене, който да ни поддържа ангажирани към нашите цели дългосрочно. Защото постигането на цели е 20% стратегия и 80% начин на мислене. Затова и в Alive Мастърмайнд®️ освен максимално опростена стратегия имаме и голям фокус към изграждане на силен начина ни на мислене, който да ни помага да оставаме ангажирани дългосрочно с целите си независимо от обстоятелствата.

 

Аз не само съм добра в създаването на автентична стратегия, но и имам наистина добра съзнателност, с която мога да забележа и предам най-ценните начини на мислене, които ни помагат в изпълнението на тази стратегия. Затова и съм уверена, че аз съм един от най-добрите хора, с който може да работите по създаване и изпълнението на вашата лична визия и цели! И определено нямам търпение да бъда партньор в изпълнението на важните лично за теб стъпки напред. Личностното развитие винаги е било (и ще бъде) в това да си поставяме лични смели цели и да ги изпълняваме, а не просто да учим нови и нови неща. :)

За тези, които не ме познават до сега – през последните 10 години, използвайки стъпките, по които работим в Alive Мастърмайнд®️ създадох цялостната Програма за изграждане на полезни навици, курс по Минимализъм и опростяване на ежедневието, и курс по Съзнателност, които за това време вече са използвани от хиляди хора. Повече за мен и личната ми история може да прочетете в личният ми блог. :)

Е, готови ли сте да създадете своята ясна визия занапред и да изпълнявате целите си с повече лекота и увереност?

Цената за един месец участие е 57лв., а цената за една цяла година участие е 520лв. :)

Е, готови ли сте да създадете своята ясна визия занапред и да изпълнявате целите си с повече лекота и увереност?

Цената за един месец участие е 57лв., а цената за една година участие е 520лв. :)

Вход за участници